Vilkår & Betingelser

Velkommen til vår nettside

All informasjon som finnes på våre nettsider er utelukkende ment som generell informasjon til leseren. Ved bruk av våre nettsider påtar leseren seg fullt ansvar for egen bruk av informasjon som finnes på nettsidene.

Alt innhold, inkludert tekst, bilder, grafiske og andre visuelle fremstillinger, samt logoer og varemerker på våre nettsider ("Innholdet"), eies av 3x Workwear (eller selskaper 3x Workwear kontrollerer). Innholdet er 3x Workwear sin eiendom, og alle immaterielle rettigheter, inkludert varemerker og opphavsrett, tilhører 3x Workwear. Enhver bruk av Innholdet, herunder kopiering, reproduksjon, publisering, opplasting eller distribusjon på annen måte, er ikke tillatt uten forhåndssamtykke fra 3x Workwear, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår av våre nettsider. Bruk av våre nettsider gir ikke leseren eierskap til innholdet, og bruk av våre nettsider gir heller ikke leseren lisens til bruk av 3x Workwear sine immaterielle rettigheter.

Informasjonen på våre nettsider gis "som den står", og 3x Workwear kan ikke garantere eller hefte for at informasjonen er komplett, nøyaktig eller tidsmessig. 3x Workwear kan heller ikke garantere eller hefte for at gitte resultater oppnås som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider, og det gis heller ingen garantier, verken uttrykkelig eller stilltiende, for at informasjonen passer til et bestemt formål. 3x Workwear har intet ansvar for nedetid eller avbrudd på nettsidene, herunder som følge av oppdateringer eller oppgraderinger av nettsidene. 3x Workwear har heller ikke ansvar for eksterne nettsteder som det lenkes til fra våre nettsider. Ethvert eksternt nettsted som leseren besøker ved å klikke på en lenke på våre nettsider, er utenfor 3x Workwear sin kontroll, og besøket på nettstedet gjøres utelukkende på leserens eget ansvar.

Hverken 3x Workwear, eller noen av 3x Workwear sine datterselskaper, samarbeidspartnere, ansatte, agenter eller andre partnere, kan holdes ansvarlig overfor noen for skade eller tap, verken direkte eller indirekte, som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.

Personvern og datasikkerhet

3x Workwear har som mål å behandle personopplysninger for formål saklig begrunnet i 3x Workwear sine tjenester, samt behandle personopplysninger i samsvar med retten til privatliv, herunder for å beskytte den personlige integriteten og sikre at personopplysningene oppfyller visse kvalitative krav.

Sikkerhet

3x Workwear har iverksatt tiltak for streng beskyttelse av personopplysninger innenfor rammene av våre nettsider, og har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes data fra å gå tapt, bli misbrukt, at uvedkommende får uautorisert tilgang samt at dataene blir endret eller ødelagt. 3x Workwear beskytter all brukerdata fra offentliggjøring, med mindre noe annet følger av lov eller rettslig avgjørelse.

Oppdateringer

3x Workwear forbeholder seg retten til å endre disse reglene om personvern og datasikkerhet uten nærmere varsel.

Ved å klikke "Godta alle" samtykker du i at vi kan samle inn informasjon om deg til ulike formål, inkludert: funksjonalitet, statistikk og markedsføring